New Baltic House, Caerdydd, yn cael ei adeiladu

Datblygwyd y New Baltic House, bloc swyddfa chwe llawr sydd hefyd wedi cael ei adnabod fel ‘Plas Glyndŵr’, ar ddiwedd y 1980au gan y grŵp buddsoddi mewn eiddo, Helical Bar. 

D1093-1-5 p33

Mae’n sefyll ar safle a feddiannwyd cyn hynny gan fusnes garej E R Forse – a hyd yn oed yn cyn hynny, gan Gamlas Morgannwg.  Tenant cyntaf yr adeilad oedd Banc Cymru, sef cartref ei brif swyddfa yma o 1989 tan 2001.  Wedi hynny, daeth yn bencadlys Awdurdod Datblygu Cymru.   Yn 2006, trosglwyddwyd swyddogaethau’r Awdurdod i Lywodraeth Cynulliad Cymru, a arhosodd ym Mhlas Glyndŵr tan 2011.

Yn 2014, adroddwyd bod y buddiant rhydd-ddaliadol yn New Baltic House wedi’i gaffael gan gwmni Ardstone Capital.  Adnewyddwyd yr adeilad ganddynt hwy, a’i ailenwi yn ‘2 Ffordd y Brenin’.

Yn wreiddiol, roedd yr adeilad yn cynnwys cyfleusterau cyhoeddus ar y lefel islawr.  Aed i mewn iddynt ar hyd ramp a grisiau yn arwain at isffordd i gerddwyr (y gamlas gynt) o dan Ffordd y Brenin.  Fodd bynnag, caewyd y toiledau sawl blwyddyn yn ôl.

David Webb, Gwirfoddolwr Archifau Morgannwg

Ffynonellau a ddefnyddiwyd: