Clwb Hoci Caerdydd a Choleg yr Iesu, Caergrawnt

Roedd y 75ain derbynyn a gafwyd yn 1999 yn cynnwys tri llun; dau yn dangos aelodau Clwb Hoci Caerdydd, yn nhymhorau 1921-22 a 1922-23, mae’r llall yn dangos glasfyfyrwyr Coleg yr Iesu, Caergrawnt yn 1915.

Sefydlwyd Clwb Hoci Caerdydd yn 1896. Enw’r clwb oedd Clwb Hoci y Rhath bryd hynny.  Ond newidiodd yr enw’n fuan, ac erbyn 1899 roedd ganddyn nhw dimau llwyddiannus yn chwarae yn erbyn cystadleuwyr lleol.

Mae’r chwaraewyr yn ein lluniau wedi’u henwi.

Clwb Hoci Caerdydd 1921-22

Clwb Hoci Caerdydd 1921-22

Y XI Cyntaf ar gyfer 1921-22 oedd:  (Rhes Gefn chwith-dde) R. S. R. David, H. W. Brown, J. H. Bennett, F. T. Arnold, W. S. Courtis, K. R. D. Fawcett, B. S. Rees (Rhes Flaen chwith-dde) W. A. Phillips, G. M. Turnbull, G. M. Maine-Tucker, R. T. S. Hinde (Capt.), A. T. Harper, A. Edmunds

Clwb Hoci Caerdydd 1922-23

Clwb Hoci Caerdydd 1922-23

Yn 1922-23 roedd y XI Cyntaf yn cynnwys: (Rhes Gefn chwith-dde) Fred Thomas (Ref.), J. D. Morgan, L. R. Morgan, D. A. Duncan, C. V. Miller, R. Parry Jones, A. T. Harper (Rhes Flaen chwith-dde) R. S. R. David, Captain R. T. O. Cary, H. W. Browne (Capt.), R. T. S. Hinde, B. S. Rees

Tynnwyd y llun o lasfyfyrwyr Coleg yr Iesu yn 1915, yn ystod blynyddoedd cyntaf y Rhyfel Byd Cyntaf.  Mae’n cynnwys:

Glasfyfyrwyr Coleg yr Iesu 1915

Glasfyfyrwyr Coleg yr Iesu 1915

(Rhes Gefn chwith-dde) J. Williams, H. C. Lee, A. Jackson, M. Solomans, A. J. Newling, C. T. Deshmulche (Rhes Flaen chwith-dde) J. K. Redgrave, A. Richardson, Rev. N. B. Nash, L. A. Pare, B. S. Lloyd, R. S. R. David, Rev. K. H. Gray

Os oes gennych unrhyw wybodaeth ar y myfyrwyr hyn, neu ar chwaraewyr Hoci Caerdydd, hoffen ni glywed gennych chi.