Cofnodion Cardiff District Super Aeration Ltd.

Awyriad yw’r broses o gymysgu ocsigen â hylif, a ddefnyddir yn aml i greu dŵr wedi’i awyru i’w yfed, yn aml fel dŵr mwynol pefriol neu bop! 

Gwnaeth cwmni Cardiff District Super Aeration waith o’r fath ac, yn 2010, ein 75ain eitem oedd llyfr llythyrau gan y cwmni o 1901-1914 (D687).

Llyfr Llythyrau

Llyfr Llythyrau

Mae’n cynnwys llythyrau a lofnodwyd gan ysgrifennydd y cwmni, Thomas Evans. Dengys yr ohebiaeth ym mis Rhagfyr 1902 fod cyfarfod cyffredinol eithriadol o’r cwmni, pan gytunwyd i gau’r cwmni’n wirfoddol er mwyn ei gyfuno â London Super-Aeration Ltd.

Daeth Thomas Evans yn glerc i Fwrdd Peilota Caerdydd a defnyddiodd ail ran y llyfr i wneud y gwaith hwn. Mae rhagor o gofnodion Bwrdd Peilota Caerdydd ac Awdurdod Peilota Caerdydd yn Archifau Morgannwg dan gyfeirnodau DPIL a DX914.

Llythyr David Morse

Llythyr David Morse

Mae llythyr olaf y llyfr, a ysgrifennwyd gan Evans fel Clerc Bwrdd Peilota Caerdydd, wedi’i gyfeirio at D. Morse o Benarth, un o berthnasau’r peilot David Morse, hefyd o Benarth, a roddodd dystiolaeth i’r Senedd i gefnogi Bil Doc Bute 1866. Mae cyfraniad Morse i’r broses Seneddol, a’r ymchwil a wnaed i’w stori gan Gymdeithas Hanes Lleol Grangetown, yn sail i Sea of Words, ffilm wedi’i hanimeiddio gan yr artist Trevor Woolery i’r Archifau Seneddol. Mae’r ffilm yn ystyried y cysylltiadau rhwng cymunedau Caerdydd a’r Senedd drwy ddatblygiad Dociau Caerdydd yn ystod y 19eg ganrif. Mae’n defnyddio deunydd archif unigryw a gedwir gan yr Archifau Seneddol ac Archifau Morgannwg ac mae ganddo gyfraniadau gan Gymdeithas Hanes Lleol Grangetown.

I weld y ffilm ewch i www.parliament.uk/communities