Papurau newydd

Mae pum papur newydd yn y casgliad o 75 eitem, o 1974, 1982, 1984, 1985 a 1988. Ym 1994 gwnaed y penderfyniad i roi’r gorau i dderbyn papurau newydd yn Archifau Morgannwg, ac i drosglwyddo’r rhai a oedd yma i lyfrgelloedd lleol addas neu, yn achos y Western Mail a’r South Wales Echo, i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Roedd y 3000 cyfrol o bapurau newydd yn achosi problemau o ran storio a chadwraeth. Ym 1994 roedd Swyddfa Cofnodion Morgannwg (fel y’i gelwid bryd hynny) yn storio cofnodion mewn chwe lleoliad yng Nghaerdydd a’r cyffiniau ac roedd dan bwysau i wneud y gorau o’r gofod a oedd ganddi. Roedd papurau newydd yn llenwi tri bwthyn, a arferai fod yn Gartrefi Plant, yng Ngarth Olwg, Pentre’r Eglwys. Roedd problemau hefyd o ran eu cadwraeth, fel y nodwyd yn Adroddiad Blynyddol 1994: Y ffordd orau o gadw papurau newydd yw drwy roi microffilm o’u hamgylch, ond mae hyn yn rhy ddrud i SCM.

Er nad yw papurau newydd yn cael eu cadw yn Archifau Morgannwg bellach, mae llyfrau sy’n llawn pytiau newyddion yn llawer o’n casgliadau. Cafodd y cyfrolau hyn eu casglu am sawl rheswm, gan fusnesau a sefydliadau yn ogystal ag unigolion. Yn wir, mae’r 75ain eitem o 1976 yn cynnwys llyfr o bytiau newyddion a gasglwyd gan Fwrdd Dŵr Cwm Rhymni (1939-1966).

dconc

Heddiw, gallwch gael gwybodaeth am bapurau newydd ar-lein, ynghyd â chopïau digidol o’r papurau eu hunain.

Mae gan Newsplan Cymru gronfa ddata sy’n cofnodi papurau newydd a gyhoeddir ledled Cymru: http://www.newsplancymru.info/

Mae Papurau Newydd Cymru yn adnodd ar-lein am ddim a gynigir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru: http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/cy/home

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s